Informace ze školní jídelny školní rok 2019 / 2020

JÍDELNÍČEK1619.PDF (218497)

VE ČTVRTEK 5.9.2019 DOSTALY DĚTI LÍSTEČKY K PLACENÍ OBĚDŮ NA ZÁŘÍ.

 PROSÍME, O DODRŽENÍ SPLATNOSTI 15.9., DĚKUJEME.

 

 OBĚDY ODHLAŠUJTE U VEDOUCÍ ŠJ, E-MAIL: sj.malyujezd@seznam.cz 

 NEBO PŘÍMO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ U KUCHAŘEK.

 NENÍ POVINNOSTÍ UČITELŮ HLÁSIT KDO VE TŘÍDĚ CHYBÍ. DĚKUJEME.

 

 
Rozhodujícím datem pro zařazení strávníka do věkové kategorie je 1.9. daného školního roku.
Během tohoto školního roku zůstává strávník ve stejné věkové kategorii.
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
děti 3-6 let
přesnídávka 8 Kč
oběd 17 Kč
svačina 7 Kč
…………………………
celkem 32 Kč
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. stupeň žáci     7- 10 let oběd 20 Kč
                         11- 14 let oběd 21 Kč

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

Provoz ve školní jídlelně je zajištěn od 6.00h do 14.30h

Strávník  má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9.Strávník platí pouze cenu potravin.

Školní jídelna není ustanovena pro dietní stravování, vaření dietních pokrmů není možné. Zajištění dietní stravy je na odpovědnosti zákonných zástupců.

Ve dnech nepřítomnosti ve škole je povinností obědy odhlásit.

Odhlásit obědy lze e-mailem: sj.malyujezd@seznam.cz, telefonicky: 315 624 155, osobně v kanceláři  ŠJ,  ve školní jídelně ( kuchařky jsou Vám k dispozici ráno od 6.00h )

 

Pokud rodiče nestihnou odhlásit žáka v první den nepřítomnosti, mohou si oběd vyzvednout do čistých přinesených nádob v době od 11.00 - 11.15 hodin 

Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k okamžité konzumaci.

Školní jídelna vaří podle doporučených zásad zdravé výživy . Pečlivě je hlídán spotřební koš, který stanoví procento podílu zeleniny, ovoce, ryb, mléka, luštěnin, mléčných výrobků. 

Do veškerých dokumentů školní jídelny můžete kdykoliv  nahlédnout ve škole. 

Děkujeme za vaše náměty a připomínky.

                  

 

ZPŮSOB PLATBY

Na začátku každého měsíce obdrží strávník lístek s vypočítanou částkou za obědy, kde je odečten přeplatek z minulého měsíce.

Hotově vybíráme tuto částku vždy od 5. do 15. dne příslušného měsíce v kanceláři u vedoucí školní jídelny.

Po dohodě ( vedoucí školní jídelny vám přidělí variabilní symbol ) je možné platit převodem z bankovního účtu.


Číslo účtu: 51 - 254 210 0267 / 0100

Splatnost při platbě převodem  je také do 15.dne v měsíci.

Specifický symbol - stravné :       200801    

Poplatek MŠ:                               200802   

 

Pitný režim  pro mateřskou i základní školu zajišťujeme po celý den. 

Výběr denně minimálně ze tří nápojů, včetně klasické pitné vody z kohoutku. Upředňostňujeme neslazené nápoje.

 

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

 Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Značení alergenů v jídelním lístku:

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen- jedná se o 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

V blízkosti jídelního lístku bude uveden seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. Označení přítomnosti alergenu na jídelním lístku je vyznačeno v závorce číslem označující alergen.

 

Seznam potravinových alergenů
podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1.      Obiloviny obsahující lepek

2.      Korýši a výrobky z nich

3.      Vejce a výrobky z nich

4.      Ryby a výrobky z nich

5.      Arašídy ( podzemnice olejná ) a výrobky z nich

6.      Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7.      Mléko a výrobky z něj

8.      Ořechy, mandle, pistácie

9.      Celer a výrobky z něj

10.   Hořčice a výrobky z ní

11.   Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12.   Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13.   Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

 

VNITRNI RAD SJ září 2018.pdf (419706)