DNE 2. 2. 2018 - POLOLETNÍ PRÁZDNINY - JE ZRUŠEN PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Z důvodu zvýšené nemocnosti a malého počtu přihlášených dětí


Mgr. Kateřina Sálová

ředitelka školyŠkolní družina.

 

Od 29. ledna 2018 vybíráme úplatu za ŠD na 2. pololetí. Úplata činí 400,-Kč a je splatná do konce měsíce února. Hradí se hotově u vychovatelek školní družiny.

 

Prosíme rodiče o balení papírových kapesníků a papíry na kreslení (použité, potištěné z jedné strany).

 

Dne 2.2.2018 (pátek) o pololetních prázdninách bude v omezeném režimu zajištěn provoz školní družiny. Provozní doba bude od 6,30 hod. do 15,00 hod. Obědy pro přihlášené děti budou zajištěny školní jídelnou a jejich cena připočtena k ceně obědů za únor. ŠD bude otevřena pouze v případě, že bude přihlášeno sedm a více dětí. O otevření ŠD po dobu pololetních prázdnin rozhoduje ředitelka školy.

 

Žádáme rodiče, aby vyplnili dotazník, který děti obdržely ve škole a do 22.1.2018 odevzdali vychovatelce ve ŠD.

HODINA POHYBU NAVÍC

Projekt "HODINA POHYBU NAVÍC" opět pokračuje od ledna 2018. Čas i termíny jsou stejné, jako v předchozích měsících.

 

Zájmové kroužky 2017/2018

Sudý kalendářní týden:

Pondělí

HPN (Hodina pohybu navíc), 13:00 – 14:30

1. tř., 2. tř.(část)

Úterý

HPN, 13:00 – 14:30

2.tř. (část), 3. tř.

Středa

Taneční + základy gymnastiky, 13:00 – 14:30

1.tř. – 5. tř.

Florbal, 16:00 – 17:30

1.tř – 5.tř.

Čtvrtek

Angličtina, 13:15 – 14:00

1.tř.

Lichý kalendářní týden:

Pondělí

Miniházená, 13:00 – 14:30

1. tř., 2. tř.

Úterý

Miniházená, 13:00 – 14:30

3.- 5. tř.

Středa

Taneční + základy gymnastiky, 13:00 – 14:30

1.tř. – 5. tř.

Florbal, 16:00 – 17:30

1.tř – 5.tř.

Čtvrtek

Angličtina, 13:15 – 14:00

2.tř.

 

                         

 

Vážení rodiče,

ve školním roce 2017/2018 bude ŠD pracovat denně od 6,30h do 7,40h a od 11,40h do 16,30h.

Provoz ŠD bude zahájen 5. září v 6,30h. Děti 4. září obdrží Přihlášku do školní družiny a Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám. Na Přihlášce je třeba vyplnit všechny údaje včetně hodiny odchodu dítěte ze ŠD a způsobu, jakým bude dítě ze ŠD odcházet, zda samo, nebo v doprovodu. V případě, že bude dítě odcházet v doprovodu, je třeba vyplnit Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám (zde uvést všechny osoby, které budou dítě během školního roku vyzvedávat). Přihlášku i Zmocnění dítě odevzdá 5. září zpět ve škole. Podpisem Přihlášky potvrzujete seznámení s Vnitřním řádem ŠD a Školním vzdělávacím programem pro ŠD (k dispozici na webových stránkách školy nebo na chodbě ve škole), vyjadřujete se k používání fotografií vašeho dítěte a zveřejňování osobních údajů dítěte.

V případě uvolňování žáků ze ŠD jinak, než je na Přihlášce nebo Zmocnění, sdělí tuto skutečnost rodiče vychovatelkám písemně na formuláři pro uvolnění žáka. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo ve školní družině u vychovatelek. Žák nemůže být uvolněn jenom na základě telefonické či jiné ústní dohody.

Úplata za ŠD činí za 1. pololetí 400,-Kč. Úpata je splatná do konce měsíce září a hradí se hotově u vychovatelek školní družiny.

Bc. Ivana Pakandlová, vedoucí školní družiny