Náš tým

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Kateřina Sálová, ředitelka školy


Telefon: +420 736 437 016

Email:    zsmujezd@volny.cz

Učitelky ZŠ

Mgr. Veronika Procházková, DiS    třídní učitelka 1. ročník + výchovný poradce a metodik prevence, (konzultační hodiny kdykoliv po telefonické dohodě)

Mgr. Kateřina Sálová              třídní učitelka 2. ročník

PaedDr. Karla Borská            třídní učitelka 3.ročník

Mgr., Bc. Markéta Nagyová   třídní učitelka 4. a 5. ročník

Bc. Ivana Pakandlová             učitelka 2. ročník

Bc. Barbora Nešněrová          učitelka 4. a 5. ročník

 

Barbora Semelková              asistent pedagoga, školní asistent

 

KONZULTAČNÍ HODINY KDYKOLIV PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

 

Školní družina

Bc. Ivana Pakandlová         vedoucí vychovatelka ve ŠD 

Magdalena Venzarová        vychovatelka 

Bc. Barbora Nešněrová       vychovatelka

Učitelky MŠ

Bc.Petra Rebrová     -   vedoucí učitelka MŠ

Anna Nováková

Bc.Alena Laub Habertizel

Lenka Chladíková

Lýdia Bořecká - školní asistent

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

HOSPODÁŘKA, VEDOUCÍ ŠJ                                     

Alena Špitálská           

KUCHAŘKA                                         

Věra Štěpánovská

POMOCNÁ KUCHAŘKA   

Jiřina Masnicová, Anna Vožehová

UKLÍZEČKY                                         

Vladimíra Pilská, Markéta Holubová, Stanislava Nevečeřalová

ŠKOLNÍK

Milan Hovorka