VYDĚLANÉ PENÍZE Z JARMARKU
 
Vážení rodiče, děkujeme Vám za peníze, které jsme vybrali v našem stánku 
na vánočním jarmarku. Vybralo se celkem 10 078 Kč. Z vydělaných peněz 
jsme dětem zaplatili balíčky, které dostaly od Mikuláše, odměny na bruslení 
a divadelní představení, které přijede do ZŠ a MŠ v pátek 7. 12. 2018. 
Děkujeme moc. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________

TVOŘENÍ VÁNOČNÍ DEKORACE S paní KULIČOVOU BYLO UHRAZENO ZE SPONZORSKÉHO DARU OD paní MARTINY JELÍNKOVÉ, DĚKUJEME

 

Veký dík patří všem rodičům, kteří se zúčastnili vánočního tvoření. Jste úžasní a mnohokrát děkujeme za vaši pomoc, vaše skvělé nápady a parádní výrobky. Těšte se, budete si je moci zakoupit ve stánku školy na vánočním jarmarku :o) 

 

Vážení rodiče, 

celý areál školy v 7.55 h zamykáme. Prosíme, nezdržujte se ve škole. Děkujeme.

 

Vánoční focení

Ve čtvrtek 11.10.2018 proběhne v dopoledních hodinách v budově školy  Vánoční focení     (p. Matejíčková). Žáci obdrží informační leták, který v případě zájmu o focení, odevzdají do středy 10.10.2018 ve škole.

Ukázky vánočních fotografií jsou vystaveny na nástěnkách ve škole.

Vánoční focení: * 6 ks fotografií 13 x 19 cm (2 různé záběry, od každého 3ks)

                          * Pfko v elektronické podobě

                          * fotografie v elektonické podobě

        CENA 270,- Kč

 vanoční ateliér MŠ Malý Újezd (1).jpg (1798746)   

                         

LOGOPEDIE

ve středu 19. 9. ve 13.30 proběhne ve škole logopedický průzkum s paní učitelkou Mgr. Irenou Mňukovou. Tabulka s časovým rozpisem bude vyvěšená na nástěnce v přízemí školy v poslední zářijovém týdnu.

 

 

 

BRUSLENÍ

KAŽDÝ PÁTEK  od 5. 10. do 14. 12. 2018

CENA 1 LEKCE JE 40 Kč

Kdo nemá vybavení, může si je na celý kurz zapůjčit na ZIMNÍM STADIONU MĚLNÍK, nutno předem domluvit. Kontakty: 315 623 366, 608 233 340

PODROBNÉ INFORMACE DOSTALY DĚTI PÍSEMNĚ (návratka)

 

SBĚR

I v tomto školním roce se škola účastní sběrové soutěže.
Sbíráme papír, víčka od PET lahví a hliník.

Budeme rádi, pokud se zapojíte s dětmi do sběrové soutěže.
Tříděním odpadu a následnou recyklací se rozvíjí mimo jiné ekologické smýšlení.

Získané peníze ze sběru, jsou použity na dopravu dětí na výlety a další akce.

Žádáme o vážení všech sbíraných materiálů. Množství sběru napište se jménem dítěte na lístek a odevzdejte třídní učitelce nebo vychovatelkám Školní družiny.

Papír, prosíme, ukládejte ke kontejneru, který je přistaven u školy. Víčka a hliník můžete ukládat v prostorách školy (vnitřní schodiště).

 

 

 

 

Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů se celý areál školy a vstupní branky v 7.55h zamykají. Prosíme, přicházejte včas a nezdržujte se v objektu. Učte své děti samostatnosti.

Pro vstup do staré budovy používejte zvonky. Nová budova je pro žáky 3.,4.,5.ročníku otevřena od 7.45h.

Na zvonku zvolte variantu kam jdete ( ZŠ, MŠ, ŠD, kancelář )

Vstupní branky jsou otevřeny od 6.30h do 7.55h, od 11.45h do 16.30h.

V době vyučování, ale i v době probíhajících zájmových aktivit, je návštěva rodičů (zákonných zástupců) možná pouze po předchozí domluvě nebo v případech mimořádných okolností (např. nevolnost žáka, úraz či návštěva lékaře). Zazvoňte u branky (u parkoviště) a vyčkejte příchodu zaměstnance, který vám odemkne.