Díky Vám jsme se opět umístili na 1. místě ve sběru hliníku.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

 

 

Děkujeme rodičům a přátelům školy za účast na školní zahradní slavnosti.

Zvláštní poděkování patří panu Šplíchalovi, paní Prejzové za výbornou zmrzlinu, panu Chocenskému za ozvučení celé akce, kavárně Caffe Mělník a všem rodičům, kteří se podíleli na závěrečném úklidu.

Těšíme se na příští školní rok

 

 

Vstup do areálu školy je umožněn od  6.30h, v 7.55h branky zamykáme.

 

                                            Nová budova je pro žáky 3.,4.,5.ročníku otevřena od 7.45h

V době vyučování, ale i v době probíhajících zájmových aktivit, je návštěva rodičů (zákonných zástupců) možná pouze po předchozí domluvě nebo v případech mimořádných okolností (např. nevolnost žáka, úraz či návštěva lékaře). Zazvoňte u branky (u parkoviště) a vyčkejte příchodu zaměstnance, který vám odemkne.