Ve škole se vyskly vši. Prohlédněte dětem vlasy. Děkujeme.

 

LOGOPEDIE

ve středu 19. 9. ve 13.30 proběhne ve škole logopedický průzkum s paní učitelkou Mgr. Irenou Mňukovou. Tabulka s časovým rozpisem bude vyvěšená na nástěnce v přízemí školy v poslední zářijovém týdnu.

 

OBJEDNÁVKA KNIH FRAGMENT

- vyplněné a rodiči podepsané objednávky knih + částka za knihu

Přineste prosím  od 14. - 24. 9. 2018 (u pí Semelkové 2. třída)

 

BRUSLENÍ

KAŽDÝ PÁTEK  od 5. 10. do 14. 12. 2018

CENA 1 LEKCE JE 40 Kč

Kdo nemá vybavení, může si je na celý kurz zapůjčit na ZIMNÍM STADIONU MĚLNÍK, nutno předem domluvit. Kontakty: 315 623 366, 608 233 340

PODROBNÉ INFORMACE DOSTALY DĚTI PÍSEMNĚ (návratka)

 

Vážení rodiče, milí žáci

I v tomto školním roce se škola účastní sběrové soutěže.
Sbíráme papír, víčka od PET lahví a hliník.

Budeme rádi, pokud se zapojíte s dětmi do sběrové soutěže.
Tříděním odpadu a následnou recyklací se rozvíjí mimo jiné ekologické smýšlení.

Získané peníze ze sběru, jsou použity na dopravu dětí na výlety a další akce.

Žádáme o vážení všech sbíraných materiálů. Množství sběru napište se jménem dítěte na lístek a odevzdejte třídní učitelce nebo vychovatelkám Školní družiny.

Papír, prosíme, ukládejte ke kontejneru, který bude přistaven ke škole. Víčka a hliník můžete ukládat v prostorách školy (vnitřní schodiště).

O termínu přistavení kontejneru Vás budeme informovat. Do té doby, prosíme, posečkejte s donáškou sběru.

 

Děkujeme za pochopení

 

 

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů se budova a vstupní branky v 7.55h zamykají. Prosíme, přicházejte včas.

Pro vstup do budovy používejte zvonky.

Na zvonku zvolte variantu kam jdete ( ZŠ, MŠ, ŠD, kancelář )

Vstupní branky jsou otevřeny od 6.30h do 7.55h, od 11.45h do 16.30h.

V době vyučování, ale i v době probíhajících zájmových aktivit, je návštěva rodičů (zákonných zástupců) možná pouze po předchozí domluvě nebo v případech mimořádných okolností (např. nevolnost žáka, úraz či návštěva lékaře). Zazvoňte u branky (u parkoviště) a vyčkejte příchodu zaměstnance, který vám odemkne.

 

 

 

 

Základní škola Malý Újezd hledá kvalifikovanou učitelku na  zkrácený pracovní úvazek. 

Bližší informace vám poskytne p.ředitelka, telefon: 736 437 016