PLÁN UČIVA:
 
Český jazyk
Prosinec
- vyjmenovaná slova L, M, P, S, Z, V
- slova příbuzná
- věta a souvětí
- slovní druhy
 
Online cvičení - opakování:
 
 
Matematika

Ve 3. ročníku navazujeme na učivo druhého ročníku (matematika podle prof. Hejného).

Opakování a rozšiřování prostředí v průběhu celého roku:

krokování (porozumění číslům vyjadřujícím změnu polohy, porovnávání poloh, vstup k číslům záporným)

parkety (získávání zkušeností s rovinnými tvary)

hadi, pavučiny, součtové trojúhelníky (poznávání vazeb souborů čísel, rozvíjení schopnosti řešit rovnice metodou pokus-omyl)

výstaviště (orientace v prostředí, které propojuje geometrii a číselnou řadu)

autobus (porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu)

cyklotrasy (propojování algebraické a geometrické situace)

děda Lesoň (práce s veličinou zapsanou ikonicky)

Biland (seznámení s dvojkovou soustavou)

 

Listopad:

- doplňování čísel do indického násobení

- násobení zpaměti do 8

- písemné odčítání pod sebou

- čtvercová mříž, zápis pomocí šipek, použití v geometrii

- složené příklady násobení a sčítání, násobení a odčítání