18. 12. MUZEUM MĚLNÍK - odchod od školy v 7,10 - jedeme vlakem

21. 12. 20018

Vánoční besídka

Dejte prosím dětem trochu cukroví, hrneček a čaj, uděláme si společné vánoční posezení.

Prosíme o jeden zabalený neutrální dárek (do 50 Kč). Děti si budou dárky losovat.

Pokud budou děti chtít a domluví se spolu předem, mohou si mezi sebou vyměnit i další dárky.


Co nás čeká do konce roku

7. 12. divadlo ve škole

14. 12. poslední bruslení

18. 12. Muzeum Mělník

21. 12. besídky ve třídách

Divadlo a muzeum jsou hrazeny ze školního sběru.

 
VYDĚLANÉ PENÍZE Z JARMARKU
 
Vážení rodiče, děkujeme Vám za peníze, které jsme vybrali v našem stánku 
na vánočním jarmarku. Vybralo se celkem 10 078 Kč. Z vydělaných peněz 
jsme dětem zaplatili balíčky, které dostaly od Mikuláše, odměny na bruslení 
a divadelní představení, které přijede do ZŠ a MŠ v pátek 7. 12. 2018. 
Děkujeme moc.
_______________________________________________________________________________________

TVOŘENÍ VÁNOČNÍ DEKORACE S paní KULIČOVOU BYLO UHRAZENO ZE SPONZORSKÉHO DARU OD paní MARTINY JELÍNKOVÉ, DĚKUJEME

Veký dík patří všem rodičům, kteří se zúčastnili vánočního tvoření. Jste úžasní a mnohokrát děkujeme za vaši pomoc, vaše skvělé nápady a parádní výrobky. Těšte se, budete si je moci zakoupit ve stánku školy na vánočním jarmarku :o) 

Objednávka knih z knižního klubu

Děti dostávaly ve škole katalogy s nabídkami knih (FRAGMENT, ALBATROS a EGMONT). Vyplněnou a rodiči podepsanou objednávku + částku za knihu prosím odevzdejte do 23. 11. 2018 (třídním učitelkám).


DOMÁCÍ ÚKOLY

pondělí + středa MATEMATIKA, procvičujte s Vašimi dětmi sčítání a odčítání do 40 a násobilku 2.

úterý + čtvrtek ČESKÝ JAZYK, ČTENÍ průběžně celý týden

ČTENÍ JE VELMI DŮLEŽITÉ. ČTĚTE KAŽDÝ DEN TROCHU A PRAVIDELNĚ.

Děti si odnesly domů OTÍKOVU ČÍTANKU, kde pokračují ve čtení, kdo dočetl, vybírá si vlastní knihu ze které si doma čte.

ZAVEDLA JSEM ZÁLOŽKY, které budu každý pátek kontrolovat, VÁS PROSÍM O PODPIS A ČÍSLA PŘEČTENÝCH STRAN (na záložku), děkuji za spolupráci, K. S.

ČJ - UČÍME SE DRUHY VĚT - oznamovací, rozkazovací, tázací a přací

      - PROCVIČUJEME ABECEDU - řazení slov podle abecedy

PRVOUKA-učíme se dny v týdnu, měsíce, roční doby, dopravní značky a bezpečnost v silničním provozu

úkoly již necháváme na dětech, aby si zapamatovaly, co mají doma udělat...ve většině případů se jim to daří, Vás prosím jen o dohled

 

třídní učitelka:            Mgr. Kateřina Sálová
vyučující:                   Bc. Ivana Pakandlová
asistentka pedagoga:  Barbora Semelková
 
 
ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 

2. třída

 

1

2

3

4

5

Pondělí

MA

MA

TV

TV

 

Úterý

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

HV

Středa

MA

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

Čtvrtek

ČJ

ČJ

MA

VV

 

Pátek

ČJ

ČJ

MA

 

 

ROZVRH PO DOBU BRUSLENÍ
 

2. třída

 

1

2

3

4

5

Pondělí

MA

MA

VV

 

Úterý

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

HV

Středa

MA

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

Čtvrtek

ČJ

ČJ

MA

MA

 

Pátek

ČJ

ČJ

TV TV