Prosíme rodiče žáků, kteří jedou na školu v přírodě, aby do konce příštího týdne

(do 24. 5.) odevzdali potvrzení od lékaře.

Splátka druhé zálohy je do 31. 5. 2019

Děkujeme

 

 

NESPOUTANÁ ŘEKA - MUZEUM MĚLNÍK - STŘEDA 22. 5. 2019

1.+2.třída - odchod od školy v 7.10, návrat ke škole v 11.20

3.+4.+5.třída - odchod od školy v 8.30, návrat ke škole v 12.30

CENA PROGRAMU 30Kč, DOPRAVA VLAKEM HRAZENA ZE SBĚRU.

 

Díky Vám naše škola zaujímá průběžné 1. místo ve sběru hliníku. Ze získané finanční odměny jsou hrazeny některé školní akce, doprava, pomůcky apod.

Sběrová soutěž hliníku a starého papíru probíhá do konce května, sbírejte tedy dále, ať se opět umístíme na pěkné pozici.

Děkujeme

 

Dne 13. 5. 2019 proběhne na naší škole Environmentální vzdělávání .

(Environment = životní prostředí)

Děti budou potřebovat: sportovní oblečení,penál, žákovskou knížku a svačinu.

 

 

Milí rodiče,

v letošním školním roce pojedeme na školu v přírodě do Stromkovic u Jablonce nad Jizerou do Horské chaty Vejpálka  https://vejpalka.cz/ a to v termínu od 3. 6. do 7. 6. 2019. Celková cena za školu v přírodě bude kolem 2000 Kč, částku upřesníme během března, podle počtu zájemců. Rádi bychom vás poprosili o zaplacení 1000 Kč zálohy na ŠVP a to do 15. 2. 2019, peníze prosím odevzdejte u třídních učitelů. Veškeré další informace předáme během března. Děkujeme.

 

Informace o plavání

Od 18. 2. do 6. 5. 2019 proběhne pravidelný plavecký výcvik žáků naší školy, a to v časové dotaci 10 lekcí (celkem 20 vyučovacích hodin po 45 minutách).  

ŽÁCI 5. ROČNÍKU SE PLAVÁNÍ NEÚČASTNÍ.

Pro žáky 3. a 4. ročníku hradí kurzovné škola - dle našeho školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 1. a 2. ročníku je stanovena částka 750,- za 10 lekcí.

Cena dopravy pro 1. - 4. ročník činí 400,- Kč.

1. + 2. ročník              celkem 1 150,-

3. + 4. ročník              celkem 400,-

Prosíme o uhrazení do 8. 3. 2019 (tř. uč.). Zároveň prosíme o vyplnění formuláře zdravotní způsobilosti k plaveckému výcviku.

Po dobu plaveckého výcviku budeme odjíždět každé PONDĚLÍ ráno v 8.00 od školy. Návrat cca okolo 10.30 hodin. Pro neplavce je zajištěn dozor. Poprosím o lékařské potvrzení pro ty, kteří budou ze zdravotních důvodů z plaveckého výcviku uvolněni. Kurzovné se bude vracet pouze v tom případě, že dítě bude chybět více jak polovinu kurzu a toto doloží lékařským potvrzením, nejpozději do 6. 5. 2019.

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

pondělí + středa MATEMATIKA, procvičujte s Vašimi dětmi sčítání a odčítání do 100 a násobilku 2, 3, 4, 5 a 6. Násobilku 1, 2, 3 a 4 zpaměti.

úterý + čtvrtek ČESKÝ JAZYK, ČTENÍ průběžně celý týden

ČTENÍ JE VELMI DŮLEŽITÉ. ČTĚTE KAŽDÝ DEN TROCHU A PRAVIDELNĚ.

Děti si odnesly domů OTÍKOVU ČÍTANKU, kde pokračují ve čtení, kdo dočetl, vybírá si vlastní knihu ze které si doma čte.

ZAVEDLA JSEM ZÁLOŽKY, které budu každý pátek kontrolovat, VÁS PROSÍM O PODPIS A ČÍSLA PŘEČTENÝCH STRAN (na záložku), děkuji za spolupráci, K. S.

ČJ - UČÍME SE MĚKKÉ A TVRDÉ SOUHLÁSKY a PSANÍ Ú, Ů, ZNĚLÉ A NEZNĚLÉ HLÁSKY

      - PROCVIČUJEME STÁLE ABECEDU - řazení slov podle abecedy

PRVOUKA

úkoly již necháváme na dětech, aby si zapamatovaly, co mají doma udělat...ve většině případů se jim to daří, Vás prosím jen o dohled

 

třídní učitelka:            Mgr. Kateřina Sálová
vyučující:                   Bc. Ivana Pakandlová
asistentka pedagoga:  Barbora Semelková
 
 
ROZVRH NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 

2. třída

 

1

2

3

4

5

Pondělí

MA

MA

TV

TV

 

Úterý

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

HV

Středa

MA

ČJ

ČJ

ČJ

PRV

Čtvrtek

ČJ

ČJ

MA

VV

 

Pátek

ČJ

ČJ

MA