ŠKOLSKÁ RADA

 

Školská rada je zřízena pro ZŠ.

Činnost a působnost školské rady je vymezena v ustanovení §167 a § 168 zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Složení školské rady: 

  zástupce rodičů:     Monika Kroupová, Klára Svatošová     

 

     zástupce zřizovatele:     Ing. Bc.Andrea Haufová ,     David Tichý

 

                      zástupce školy:             Mgr. Kateřina Sálová ,   Mgr. Markéta Nagyová

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vyhodnocení preventivního programu, který se realizoval dne 25. 10. 2016 na naší základní škole lektory PaedDr. Zdeňkou Kašparovou a JUDr. Karlem Kašparem

Preventivní akce byly realizovány v rozsahu 3 vyučovacích hodin (přímá práce s třídním kolektivem), a to ve 2. + 3. ročníku a  4. + 5. ročníku. Následně proběhle rozbor akce a byly sděleny zjištěné poznatky k třídnímu kolektivu či jednotlivcům. Cílem bylo ověřit kvalitu vztahů v třídním kolektivu, pokusit se zachytit případné projevy patologického chování mezi žáky a posilovat pozitivní hodnoty v lidských vztazích. 

Závěr pro 2. + 3. ročník: žáci jsou zvyklí vzájemně spolupracovat, komunikovat, není zřejmé, kdo je stařší a kdo mladší. Velice dobře se v kolektivu aklimatizoval nový žák, spolužáci ho přijali. Ve třídě byla vytvořena příjemná pracovní atmosféra, žáci dokázali naslouchat, dát si prostor pro vyjádření. V průběhu akce nebyl zjištěn žádný vztahový problém. Ve třídě je několik jedinců, kteří potřebují individuální péči, která se jim ze strany učitelů dostává. Celkové klima školy je pozitivní, jde o školu "rodinného typu", pokud by se vyskytl problém, je okamžitě známý a řešený. Žáci vyjadřují velice pozitivní vztah k pedagogům a důvěřují jim.

Závěr pro 4. + 5. ročník: kolektiv působí stabilizovaným dojmem. Žáci mají zažité návyky chování ve výuce a v průběhu akce se navzájem respektovali. Nepochybně se jedná o výsledek citlivého pedagogického vedení kolktivu třídní učitelkou, která mezi žáky požívá výrazné důvěry a přirozeného respektu. Tato skutečnost se odráží i v dobrých vztazích mezi žáky, kdy případné konflikty se objevují spíše v oblasti verbální, formou posměšků či vulgarit. V těchto případech školní výchova zřejmě naráží na kvalitu výchovného prostředí v rodinách. Všichni žáci se dobře a iniciativně zapojili do jednotlivých aktivit. Žádný nedal najevo nezájem o témata a žádný ze žáků nenarušoval průběh akce.