Moc děkujeme mamince Ondřeje Jiskry za perníčky a zdobení. Výtvory najdete ve fotogalerii.

23. 11.  NENÍ LOGOPEDIE

MKD MĚLNÍK - DIVADLO 22.11.

Odjezd v 8.00 od školy

Návrat v 10.00 ke škole, potom vyučování dle rozvrhu

CENA 50 Kč

 

BRUSLENÍ 24. 11. - učení s sebou + tašku s bruslením+RUKAVICE+HELMU

 

INFORMACE PRO RODIČE - LISTOPAD

D. Ú.    MA strana 49 cičení 1 (celé)

PRŮBĚŽNÝ DOMÁCÍ ÚKOL NA KAŽDÝ DEN - ČTENÍ - tento týden (do neděle 26. 11.)  číst až do strany 13

ZDATNÍ ČTENÁŘI POKRAČUJÍ DOPŘEDU SVÝM TEMPEM.

NEPŘESTÁVEJTE TRÉNOVAT rozklad a skládání 3/4/5/6 písmenných slov

 

 

ZMĚNA ROZVRHU POUZE PO DOBU BRUSLENÍ od 30. 11.  do 15. 12. 2017

    1          2   3           4
Pondělí  ČJ ČJ       Ma Prv
Úterý     MA VV ČJ ČJ
Středa  ČJ ČJ ČJ MA
Čtvrtek  MA ČJ ČJ
Pátek      TV TV PRV Hv

 

Seznam akcí ZŠ do konce roku 2017

22. 11.       MKD Mělník – Hrátky na  

                 pohádky (1. a 2. třída)

2. 12.         Vánoční jarmark

8. 12.         Vánoce na Stránově

11. 12.       Vánoční tvoření s Martinou

                  Kuličovou

15. 12.       Poslední bruslení

 

 

PENÍZE ZA BRUSLENÍ BUDU VYBÍRAT NAJEDNOU AŽ PŘED POSLENÍ LEKCÍ 15. 12. 

POKUD NEMAJÍ DĚTI BRUSLE, MŮŽETE SI JE ZAPŮJČIT NA ZIMNÍM STADIONU - NUTNÉ DOMLUVIT A VYZKOUŠET PŘEDEM.

Bruslení

Milí rodiče, od listopadu začneme jezdit na bruslení. První lekci zahájíme v pátek 3. 11., poslední lekce proběhne v pátek 15. 12. 2017 (celkem 5 lekcí, 17. 11. nejedeme, protože je st. svátek a 8. 12. výlet). Po dobu bruslení budeme odjíždět krátce po osmé hodině, výuka je naplánována od 9 - 10 hodin. Cena jedné lekce s instruktorem je 30,- Kč.

Ráda bych upozornila na důležitost výcviku, který bude společně s plaváním všestranně rozvíjet žákovu sportovní stránku. Většina dětí
naváže na dovednosti z minulého roku a bude se v tomto dále zdokonalovat. V případě vážných zdravotních důvodů budou žáci omluveni (u třídního učitele).

Velice přivítáme pomoc rodičů při vázání bruslí. Zároveň doporučuji děti na tento den vybavit náhradním oblečením v případě propocení věcí a pitím.

 

Strávník  má nárok odebrat ve školní jídelně dotovaný oběd po době jeho pobytu ve škole a v první den neplánované nepřítomnosti, jak stanoví Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 19 ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o školním stravování č. 107/2005, §4, odst. 9.Strávník platí pouze cenu potravin.

Ve dnech nepřítomnosti ve škole je povinností obědy odhlásit a to buď den předem nebo do osmi hodin téhož dne.

Obědy lze odhlásit e-mailem: sj.malyujezd@seznam.cz, telefonicky: 315 624 155, osobně v kanceláři  ŠJ,  ve školní jídelně ( kuchařky jsou Vám k dispozici ráno od 6.00h )

Není povinností učitelů odhlašovat obědy.

Pokud rodiče nestihnou odhlásit žáka v první den nepřítomnosti, mohou si oběd vyzvednout do čistých přinesených nádob v době od 11.15 - 11.30 hodin.

Více zde: http://skola.malyujezd.cz/skolni-jidelna/

 

Rozvrh hodin na školní rok 2017 / 2018

  1 2 3 4
Pondělí ČJ ČJ TV    TV
Úterý MA VV ČJ ČJ
Středa ČJ ČJ ČJ MA
Čtvrtek MA ČJ ČJ
Pátek MA HV PRV PRV

 

Desatero pro rodiče prvňáčků

   1. Každý den společně s dítětem kontrolujte aktovku a připravujte věci do školy. Veďte dítě k samostatnosti a zodpovědnosti.
   2. Každý den společně s dítětem kontrolujte obsah penálu (žák v 1. třídě potřebuje mít ořezané tužky a pastelky, předchází se tím zbytečným problémům).
   3. Příprava na vyučování by měla být pravidelná, měla by probíhat v klidné a příjemné atmosféře, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci. 
   4. Domácí přípravu na vyučování  rozdělte dítěti na kratší časové intervaly.
   5. Nepřetěžujte dítě, nechte mu prostor pro odpočinek,  pohybové aktivity a volnou hru.
   6. Pochvalte dítě za sebemenší úspěch i snahu, povzbuzujte ho.
   7. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům, buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti svého dítěte.
   8. Stanovte dítěti jasné hranice toho, co si smí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování.
   9.  Školní pomůcky raději kupujte až po poradě s vyučujícím.
 10. Zajímejte se o školní práci svého dítěte. Spolupracujte se školou.

Kromě výše uvedeného „desatera“ činností můžete napomoci rozvoji svého dítěte i
následujícími aktivitami:

- čtěte dítěti často pohádky a požádejte ho, aby vám vyprávělo, o čem pohádka
byla
- učte jej písničky a básničky
- řešte s ním jednoduché úkoly v dětských časopisech
- hrajte s dítětem společenské hry (člověče nezlob se, pexeso, kvarteto,
domino), naučíte ho tak respektovat pravidla i přijímat porážku
- dávejte dítěti hádanky
- navštěvujte s dítětem dětská divadelní představení a povídejte si s ním o nich
- procvičujte s dítětem prostorovou orientaci (například kreslením obrázku podle
vašich podnětů)
- choďte s dítětem na procházky, pozorujte věci kolem sebe, dbejte na to, aby
se mu dostávalo stále nových podnětů
- hrajte s dětmi slovní hříčky a vymýšlejte rýmy

Požadované schopnosti a dovednosti prvňáčků

 zná své jméno a příjmení a ví, jak se jmenují jeho rodiče
 ví, kolik je mu let
 zná adresu svého bydliště
 umí správně vyslovovat všechny hlásky
 dovede poznat jednotlivé barvy a kreslit tužkou, pastelkami a malovat barvami
 dovede zarecitovat báseň, zazpívat píseň
 umí vystřihnout jednoduchý obrázek
 umí poznat a roztřídit základní tvary
 zná prostorové pojmy
 umí nakreslit lidskou postavu a všechny její základní části a detaily
 umí počítat vzestupnou řadu od jedné do deseti
 zná časové vztahy
 dovede vyřídit jednoduchý vzkaz
 dovede se soustředit a samostatně pracovat alespoň 20 minut
 vydrží sledovat krátké pohádky, poslouchat písničky a dokáže si o nich povídat s dospělým
 umí hrát jednoduché hry, dodržovat pravidla
 umí uklidit knížky, pastelky a hračky na své místo
 dovede si pod dohledem rodičů uložit věci do školní tašky
 umí se samostatně obléknout a svléknout, zapnout knoflíky, zavázat tkaničky
 zná základní pravidla hygieny
 umí používat příbor
……..a v neposlední řadě umí pozdravit, požádat a poděkovat
Nástup do první třídy je pro dítě vždy velkým náporem, a proto by sami rodiče měli
maximálně přispět k tomu, aby škola nebyla pro dítě stresující a své nové povinnosti
zvládalo bez potíží.