LOGOPEDIE

5. 10. 2017 ZAČÍNÁ LOGOPEDIE od 13,30 do 16,00

rodiče, zapište se do tabulky na nástěnce vedle šaten MŠSBÍRÁME KAŠTANY - DÁVEJTE PROSÍM DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH KRABIC

SBÍRÁME PAPÍR, HLINÍK, VÍČKA.

SBĚR PŘEDÁVEJTE  PROSÍM, PANU ŠKOLNÍKOVI NEBO HO MŮŽETE PONECHAT NA CHODBĚ V PŘÍZEMÍ.

 

 

Uspořádání tříd pro školní rok 2017/2018

1. ročník               třídní učitelka Mgr. Kateřina Sálová a Jiřina Pšeničková

2. + 4. ročník        třídní učitelka Mgr., Bc. Markéta Nagyová

3. + 5. ročník        třídní učitelka Mgr. Daniela Kubů