23. 11.  NENÍ LOGOPEDIE


VELKÝ DÍK patří všem rodičům, kteří přišli a pomohli nám tvořit výrobky na vánoční jarmark.Děkujeme krásně a těšíme se na další společné akce.

 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

volby ŠR.pdf (35874)

 

Seznam akcí ZŠ do konce roku 2017

30. 10.      Dýňový den

3. 11.        1.bruslení

9. 11.        Sv. Martinský průvod

14. 11.      Vánoční tvoření rodičů s dětmi

15. 11.       Rodas  – výroba čokolády

22. 11.       MKD Mělník – Hrátky na  

                  pohádky (1. a 2. třída)

2. 12.         Vánoční jarmark

8. 12.         Vánoce na Stránově

11. 12.       Vánoční tvoření s Martinou

                  Kuličovou

15. 12.       Poslední bruslení

 

Bruslení

Milí rodiče, od listopadu začneme jezdit na bruslení. První lekci zahájíme v pátek 3. 11., poslední lekce proběhne v pátek 15. 12. 2017 (celkem 5 lekcí, 17. 11. nejedeme, protože je st. svátek a 8. 12. výlet). Po dobu bruslení budeme odjíždět krátce po osmé hodině, výuka je naplánována od 9 - 10 hodin. Cena jedné lekce s instruktorem je 30,- Kč.

Ráda bych upozornila na důležitost výcviku, který bude společně s plaváním všestranně rozvíjet žákovu sportovní stránku. Většina dětí
naváže na dovednosti z minulého roku a bude se v tomto dále zdokonalovat. V případě vážných zdravotních důvodů budou žáci omluveni (u třídního učitele).

Velice přivítáme pomoc rodičů při vázání bruslí. Zároveň doporučuji děti na tento den vybavit náhradním oblečením v případě propocení věcí a pitím.

 

 

FLORBAL ZAČÍNÁ 4. 10. OD 15.00 DO 16.30

 

LOGOPEDIE

5. 10. 2017 ZAČÍNÁ LOGOPEDIE od 13,30 do 16,00

rodiče, zapište se do tabulky na nástěnce vedle šaten MŠ

 

SBÍRÁME KAŠTANY - DÁVEJTE PROSÍM, DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH KRABIC

SBÍRÁME PAPÍR, HLINÍK, VÍČKA.

SBĚR PŘEDÁVEJTE  PROSÍM, PANU ŠKOLNÍKOVI NEBO HO MŮŽETE PONECHAT NA CHODBĚ V PŘÍZEMÍ.

 

 

Uspořádání tříd pro školní rok 2017/2018

1. ročník               třídní učitelka Mgr. Kateřina Sálová

2. + 4. ročník        třídní učitelka Mgr., Bc. Markéta Nagyová

3. + 5. ročník        třídní učitelka Mgr. Daniela Kubů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna ve vedení ZŠ a MŠ Malý Újezd

Z důvodu rezignace  paní ředitelky Mgr.Bc Jitky Samkové Volemanové, pověřil starosta obce Malý Újezd, jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Malý Újezd, vedením ZŠ a MŠ Malý Újezd paní Mgr. Kateřinu Sálovou a to v době od 26.8.2017 do 30.6.2018.